Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ khối khô

Chi tiết

Các sản phẩm Tecal Series của Dri-Block Calibrators được sử dụng để hiệu chuẩn nhiệt độ công nghiệp như kiểm chuẩn các cặp nhiệt, đầu đo nhiệt độ RTD và đầu đo ngập trong chất lỏng. Việc kiểm tra nhiệt độ rất quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp: chế tạo động cơ, máy công cụ, nồi hơi, bơm, kho chứa, điều hoà không khí, máy nén khí sử dụng trong các trạm điện, xưởng hoá chất, nhà máy tinh luyện, dàn khoan, tàu thuỷ, luyện thép và các nhà máy chế tạo công cụ.
Tecal 140F
- Nhiệt độ thấp nhất 45°C dưới nhiệt độ môi trường
- Nhiệt độ cao nhất 140°C
- Độ chính xác +/0.3°C
- Độ đồng đều nhiệt độ 0.2°C
- Độ ổn định nhiệt độ ±0.05°C (sau 10 phút)
- Độ phân giải 0.1°C
alt
 Tecal 425F
- Nhiệt độ thấp nhất 20°C trên nhiệt độ môi trường
- Nhiệt độ cao nhất 425°C
- Độ chính xác +/0.3°C
- Độ phân giải 0.1°C
 alt
 Tecal 650F
- Nhiệt độ thấp nhất 25°C trên nhiệt độ môi trường
- Nhiệt độ cao nhất 650°C
- Độ chính xác +/0.4°C
- Độ đồng đều nhiệt độ 1°C
- Độ ổn định nhiệt độ ±0.09°C (sau 10 phút)
- Độ phân giải 0.01°C hoặc 0.1°F
 alt
 Tecal 140H
- Nhiệt độ thấp nhất 45°C dưới nhiệt độ môi trường
- Nhiệt độ cao nhất 140°C
- Độ chính xác +/0.3°C
- Độ đồng đều nhiệt độ 0.2°C
- Độ ổn định nhiệt độ ±0.05°C (sau 10 phút)
- Độ phân giải 0.1°C
 alt
 Tecal 425H
- Nhiệt độ thấp nhất 20°C trên nhiệt độ môi trường
- Nhiệt độ cao nhất 425°C
- Độ chính xác +/0.3°C
- Độ đồng đều nhiệt độ 0.2°C (tại 300°C)
- Độ ổn định nhiệt độ ±0.05°C (sau 10 phút)
- Độ phân giải 0.1°C
 alt
 Tecal 650H
- Nhiệt độ thấp nhất 25°C trên nhiệt độ môi trường
- Nhiệt độ cao nhất 650°C
- Độ chính xác +/0.4°C
- Độ đồng đều nhiệt độ ±1°C (tại 400°C)
- Độ ổn định nhiệt độ ±0.09°C (sau 10 phút)
- Độ phân giải 0.1°C
 alt
Tecal 700X
- Nhiệt độ thấp nhất 25°C trên nhiệt độ môi trường
- Nhiệt độ cao nhất 700°C
- Độ chính xác ±0.25°C tại 660°C
- Độ đồng đều nhiệt độ ±0.04°C hướng kính và ±0.4°C hướng trục
- Độ ổn định nhiệt độ ±0.03°C (tại 700°C) và ±0.005°C (tại 100°C)
- Độ phân giải 0.01°C/°F
alt
 Tecal 1200S
- Nhiệt độ thấp nhất 150°C
- Nhiệt độ cao nhất 1200°C
- Độ chính xác ±3°C
- Độ đồng đều nhiệt độ ±0.2°C
- Độ ổn định nhiệt độ ±0.2°C (tại 1200°C sau 20 phút)
- Độ phân giải: 0.1°C (tới 999.9°C) , 1°C (tới 1200°C), lựa chọn được °C hoặc °F
 alt
CH-5
Thiết bị làm lạnh nhanh được sử dụng kết hợp với Tecal 140H để hạ nhiệt độ xuống mức -40°C
alt

 

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.