Hệ thống thí nghiệm nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt

Chi tiết

 1.TIUS. Base service unit (bộ thiết bị cơ bản)

Bộ thiết bị cơ bản thông thường cho thiết bị trao đổi nhiệt loại “TI” và có thể làm việc với một hoặc vài thiết bị trao đổi nhiệt.

Bao gồm: bơm ly tâm với, 2 cảm biến dòng nước, van điều

2.TICC/CIB. Control Interface Box (hộp giao diện điều khiển)

Thường sử dụng cho thiết bị trao đổi nhiệt loại “TI” và có thể làm việc với một hoặc vài thiết bị trao đổi nhiệt.

Hiển thị đồng thời các tham số trên máy tính trong công nghệ

Hiệu chuẩn tất cả các thiết bị cảm biến sử dụng trong công nghệ

Đưa ra đường cong thời gian thực trong hệ thống.

Lưu trữ tất cả các thông số và kết quả

3. DAB. Data Acquisition Broad (khoảng thu dữ liệu)

4.  Một số phương thức trao đổi nhiệt trong thiết bị

4.1. TITC Concentric Tube Heat Exchanger (trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống)

Chiều dài trao đổi: 2 x 0.5 = 1m.

Ống bên trong: Dint = 16.10-3m. Dext = 18.10-3m.  bề dày 10-3m.

Diện tích trao đổi nhiệt bên trong: Ah = 0.0503m2.

Diện tích trao đổi nhiệt bên ngoài: Ae = 0.0565m2

Ống bên ngoài: Dint = 26.10-3m. Dext = 28.10-3m. bề dày 10-3m.

6 cảm biến nhiệt loại “J” (khoảng đo: -40 đến 750oC

4.2 TIPL Plate Heat Exchanger ( trao đổi nhiệt dạng tấm)

4 cửa kết nối đầu vào và đầu ra của nước nóng và nước lạnh.

Lưu lượng tối đa: 12 m3/h, áp suất làm việc tối đa: 10bar, nhiệt độ làm việc tối đa: 100oC, nhiệt độ làm việc tối thiểu: 0oC. Số tấm tối đa: 10. Dung tích bên trong: 0.176l, dung tích bên ngoài: 0.22l, diện tích: 0.32 m2.

4 cảm biến nhiệt loại “J” (khoảng đo: -40 đến 750oC): 2 cảm biến đo nhiệt độ nước lạnh và 2 cảm biến đo nhiệt độ nước nóng.

4.3 TICT Shell & Tube Heat Exchanger ( trao đổi nhiệt kiểu ống chùm)

4 vách ngăn được đặt ngang trong các ống bên ngoài (shell)

Chiều dài trao đổi nhiệt của ống bên ngoài và mỗi ống nhỏ phía trong:  L = 0.5m.

Ống nhỏ bên trong (21 ống) Dint = 8.10-3m. Dext = 10.10-3m.  bề dày 10-3m.

Diện tích trao đổi nhiệt bên trong: Ah = 0.0126 m2.

Diện tích trao đổi nhiệt bên ngoài: Ae = 0.0157m2

Ống lớn bên ngoài: Dint,c = 0.148m. Dext,c = 0.160m.  bề dày 6. 10-3m.

7 cảm biến nhiệt loại “J” (khoảng đo: -40 đến 750oC)

4.4 TIVEJacketed Vessel Heat Exchanger (trao đổi nhiệt có vỏ cách nhiệt)

Thiết bị trao đổi nhiệt này cho phép đo nhiệt độ ở đầu vào và đầu ra của thiết bị trong nước nóng cũng như trong nước lạnh.

Thể tích tổng vỏ thiết bị: 14l. thể tích vỏ phía trong: xấp xỉ 7l, thể tích vỏ cách nhiệt xấp xỉ 7l.

Một đập chảy tràn hoặc một ống cho phép tháo nước trong thiết bị ở phía dưới để duy trì dòng không đổi trong suốt quá trình liên tục.

Một lớp cách nhiệt bao quanh vỏ thiết bị, có dòng nước nóng chảy bên trong

 Một thiết bị khuấy điện dùng cách khuấy loại chong chóng, quay với tốc độ 50 – 300 vòng/phút.

5 cảm biến nhiệt loại “J” (khoảng đo: -40 đến 750oC): 3 cảm biến đo nhiệt độ nước lạnh và 2 cảm biến đo nhiệt độ nước nóng.

4.5TIVS Coil Vessel Heat Exchanger: (trao đổi nhiệt ống xoắn ruột gà)

Cầu tạo bởi ống kính nhựa pvc (vessel), thể tích: 14l.

Một ống kính nhựa pvc để tháo nước từ vessel phía dưới nhằm duy trì dòng ổn định cho quá trình liên tục.

Một ống xoắn ruột gà bằng đồng: Dint = 4.35 mm. Dext = 6.35 mm. Tổng chiều dài của ống là 5m. đường kính tổng của ống xoắn ruột gà là 0.1m

Một thiết bị khuấy điện dùng cách khuấy loại chong chóng, quay với tốc độ 50 – 300 vòng/phút.

5 cảm biến nhiệt loại “J” (khoảng đo: -40 đến 750oC): 3 cảm biến đo nhiệt độ nước lạnh và 2 cảm biến đo nhiệt độ nước nóng.

4.6 TIFT Turbulent Flow Heat Exchanger: (trao đổi nhiệt kiểu chảy rối)

Tạo thành bởi 2 ống đồng trùng tâm lồng vào nhau với nước nóng chảy trong ống nhỏ bên trong và nước lạnh chảy trong khoảng không gian giữa 2 ống.

Chiều dài trao đổi: L = 3 x 0.5 = 1.5m

Ống bên trong:Dint = 8.10-8m. Dext = 10.10-8m.  bề dày 10-8m.

Diện tích trao đổi nhiệt bên trong: Ah = 0.0377m2.

Diện tích trao đổi nhiệt bên ngoài: Ae = 0.0471m2

Ống bên ngoài:Dint = 13.10-8m. Dext = 15.10-8m. bề dày 10-8m.

12 cảm biến nhiệt loại “J” (khoảng đo: -40 đến 750oC)

Phần mềm điểu khiển máy tính:

Phần mềm điểu khiển máy tính + thu dữ liệu + quản lý dữ liệu cho thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống. (TITC)

Tương thích với các hệ điều hành Window. Đồ hoạ và mô phỏng của quá trình trên màn hình. Phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp.

Hiển thị và ghi lại tất cả các giá trị quá trình tự động và đồng thời.

Phần mềm mở và đa điều khiển được phát triển với các hệ thống đồ hoạ, đồng thời hoạt động trền tất cả các thông số của quá trình

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.