Narda Area Monitor System 2600

Chi tiết

Kiểm soát, thu thập thông tin về trường điện & từ trường trong dải tần 20 Hz tới 40 GHz

Kiểm soát vùng băng rộng 2600, kiểm soát từ xa, liên tục, thu thập thông tin về trường điện & từ trường trong dải tần 20 Hz tới 40 GHz (phụ thuộc vào đầu đo)

Tính năng:

·    Các đầu đo khác nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu.

·    Nhiều thiết bị kiểm soát vùng 2600 được kết nối với trạm gốc thông qua mạng GSM, có thể được sử dụng để xây dựng một hệ thống kiểm soát bao phủ một vùng địa lý rộng lớn như cả một quốc gia.

·    Tải dữ liệu tự động & thủ công xuống máy tính trạm gốc bằng modem GSM; phần mềm để thu thập và phân tích dữ liệu.

.    Hoạt động không giới hạn ngoài trời nhờ các tấm năng lượng mặt trời và pin sạc.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.