Radman

Chi tiết

Thiết bị an toàn điện từ trường cá nhân RadMan


Radman là thiết bị kiểm soát điện từ trường cá nhân


•    Tần số 1MHz tới 40GHz


•    Là một công cụ đa chức năng: kiểm soát cá nhân, phát hiện rò rỉ và là một thiết bị đo đơn giản


•    Ghi lại thông tin liên tục (RadMan XT)


•    Thiết kế độc quyền


•    Báo hiệu LED 4 cấp


•    Thiết kế độc quyền

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.