EHP-200A

Chi tiết

Đầu đo điện/ từ trường tích hợp bộ phân tích phổ trong dải 9 kHz – 30 MHz.

Đầu đo điện/ từ trường tích hợp bộ phân tích phổ trong dải 9 kHz – 30 MHz.
 
Điện trường 0.02 tới 1000 V/m
 
Từ trường 0.6 mA/m tới 300 A/m
 
Đầu vào phụ để phân tích phổ tín hiệu ngoài
 
Các giá trị riêng rẽ 3 trục và giá trị tổng
 
Bộ phân tích phổ tần số tích hợp
 
Phân giải độ rộng băng lớn nhất 1 kHz mang lại phép đo chi tiết
 
Tính toán trở kháng sóng vào
 
Giám sát phát sóng
 
Bên cạnh những ứng dụng an toàn trong môi trường công nghiệp, EHP-200 đo những trường thực tạo bởi những máy phát truyền thông, để đảm bảo an toàn trong khu vực đặt các ăng-ten lớn, kiểm soát công suất truyền theo hướng phát, kiểm tra sự vận hành của các ăng-ten và tìm ra ranh giới giữa trường gần và trường xa.
 
Tính toán trở kháng sóng
 

Phương pháp này đặc biệt phù hợp với việc đánh giá tính phi tuyến, các khu vục trường gần bao phủ của các hệ thống có ăng-ten phát sóng lớn.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.