THM1176-PDA

Chi tiết

THM1176-PDA

Thiết bị đo bức xạ điện từ trường dải tần từ một chiều đến 1kHz

Đo vô hướng sử dụng đầu đo 3 trục hiệu ứng Hall

Dải tần từ một chiều đến 1kHz

Có 4 dải đo 100 mT, 500 mT, 3 T and 20 T

Hiển thị đồ thị của cường độ trường và thời gian.

Kết quả đo có thể lưu lại dưới dạng file dữ liệu.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.