GA 6224

Chi tiết

Thiết bị đo tiếng ồn GA 6224

Áp dụng các tiêu chuẩn: IEC 61672-1:2002 Class1, IEC 60651:1979 và IEC 60804:2000

Khoảng đo: 27-130dB(A), 38-130dB(C), 41-130dB(F)

Khoảng tần số: 20Hz – 20kHz

Lựa chọn thời gian đo: FAST, SLOW, IMPULSE

Khoảng píc: 50-133dB(A), 60-133dB(C), 70-133(F)

Khoảng đo mức: 20-80dB, 20-90dB, 20-100dB, 20-110dB, 30-120dB, 40-130dB (6 khoảng đo)

Khoảng tuyến tính: 90dB

Dạng đo: A, C, FLAT

Chứng năng đo: Lp, LMH, Lae, Lmax, Lmin, Lx (L5, L10, L50, L90, L95), Píc

Thời gian đo: 1s, 3s, 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 8h, 24h (tối đa 200h)

Màn hiển thị LCD

Hiển thị dạng số, độ phân giải 0,1dB

Hiển thị dạng cột, cập nhật kết quả đo liên tục 0,1s

Chức năng cảnh báo: trên khoảng đo +3dB, dưới khoảng đo -0,6dB

Lưu trữ 1000 kết quả đo.

Cổng kết nối RS232

Nguồn cấp: 4 pin AA 1,5V hoặc AC

Thời gian sử dụng liên tục 20 giờ.

Kích thước (WxHxD): 85x287x46mm

Trọng lượng: 370g

 Ứng dụng:

-          Đưa ra kết quả đo theo tiêu chuẩn kiểm soát tiếng ôn nơi làm việc: mức tương đương (theo dạng A và C).

-          Kiểm soát môi trường làm việc: có thể lựa chọn 5 giá trị đo và độ phơi nhiễm tiếng ồn (LE). Bộ nhớ thiết bị lên tới 1000 phép đo.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.