Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc hở tự động

Chi tiết

 -         Phương pháp thử Cleveland theo các tiêu chuẩn:

ASTM D92
DIN 51376
EN 22592 (obs.)
IP 36
ISO 2592
-        Ứng dụng xác định khả năng bắt cháy của các loại sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ chớp cháy >79oC
-        Tự động đưa ngọn lựa thử
-        Tự động phát hiện điểm chớp cháy bằng sensor ion hoá.
-        Đo nhiệt độ bằng sensor Pt100 class A
-        Dải đo: +79°C … +400°C
-        Độ phân giải: 0.06 °C
-        Độ chính xác: ± 0.1 °C
-        Phần mềm: LabLink cho Windows® (Windows® 2000, XP, Vista) ghi toàn các thông số phân tích, cài đặt các phương pháp và thông số thử, lập báo cáo, in kết quả.
-        Hệ thống gia nhiệt bằng điện được trang bị thiết bị bảo vệ quá nhiệt
-        Nguồn điện: 220V/50Hz
-        Màn hình cảm ứng 6,4”, máy tính lắp trong dùng để điều khiển quá trình phân tích mà không cần máy tính ngoài, khả năng lưu trữ  60.000 kết quả. Phần mềm Lab-Link, cổng USB cho máy in và máy tính ngoài.

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.