Tại sao phải đo điện từ trường?

Trả lời:

* Đo điện từ trường xác định liệu có đảm bảo giá trị giới hạn bức xạ điện từ trường tuân theo các luật, quy định nhà nước, các khuyến nghị hay không. Do vậy tiến hành đo điện từ trường rất cần thiết cho an toàn nghề nghiệp và bảo vệ các khu vực công cộng.

 

* Đo điện từ trường mang đến sự yên tâm. Đây là một bước quan trọng để bảo vệ có hiệu quả. Ví dụ như khi phải tiến hành bảo trì hệ thống ăng-ten thì các câu hỏi luôn được đặt ra là: Máy phát đã tắt chưa? Cường độ trường này liệu có an toàn? Các giá trị cường độ trường thực tế có phù hợp với lý thuyết?

* Đo điện từ trường đem lại thông tin thực tế. Ví dụ như vấn đề bảo vệ công cộng: Đo trực tiếp tại hiện trường chỉ ra mức phơi nhiễm thực tế. Điều này giúp giảm bớt những lo lắng vô căn cứ đồng thời có thể dựa vào đó để bắt đầu việc phòng ngừa xa ngay cả khi kết quả đo ở dưới giới hạn cho phép rất nhiều.

* Đo điện từ trường để đảm bảo chắc chắn. Ví dụ, khi lập dự án đường dây truyền tải hoặc dãy ăng-ten, các phép đo kiểm tra điểm sẽ cho thấy việc giả lập cường độ trường sử dụng khi lên kế hoạch có tương ứng với thức tế không.