Các antenna trạm gốc điện thoại di động có tạo ra bức xạ hay không?

Trả lời :  Có. 

Các máy điện thoại di động và các antenna trạm gốc của chúng là đường vô tuyến hai chiều, chúng tạo ra năng lượng dải tần vô tuyến (RF) để chúng thiết lập liên lạc hai chiều với nhau.  Năng lượng RF này là dạng không ion hoá (non-ionizing) và các ảnh hưởng sinh học của chúng khác hẳn bức xạ ion hoá (ionizing) được các máy chiếu tia X tạo ra.  Năng lượng RF có thể gọi là sóng viba, sóng vô tuyến; bức xạ RF (RFR-Radio Frequency Radiation) hoặc là phát xạ RF. 

 

altKhi bàn về ảnh hưởng đến sức khoẻ, người ta phân biệt sóng vi ba và sóng vô tuyến chỉ trên phương diện ngôn ngữ mà thôi và thuật ngữ "năng lượng RF" thì RF (sử dụng trong mọi tài liệu liên quan) dùng để chỉ tất cả các tần số trong dải từ 3KHz đến 300 GHz.