Trong môi trường sống hiện đại có rất nhiều nguồn bức xạ điện-từ trường. Từ các trạm phát sóng di động, tháp phát thanh/truyền hình, cho đến các máy móc công nghiệp hay các trạm biến áp, đường dây tải điện. Các nguồn bức xạ này sẽ ảnh hưởng lên sự vận hành, tuổi thọ của các thiết bị điện/điện tử. Và nếu cường độ vượt quá giới hạn cho phép thì chúng sẽ gây tác động xấu đến sức khoẻ con người. Vì vậy cần đảm bảo tại môi trường sống được "an toàn trường điện từ".